1. رامین جعفری , تقی ابراهیمی سالاری , مهدی بهنامه , نرگس صالح نیا , تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها (1393-1358) , سومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصادبامحوریت اقتصاد مقاومتی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۱
 2. تقی ابراهیمی سالاری , مهدی بهنامه , الهام اعلامی , سهیل رودری , بررسی تاثیر تورم و توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای عضو D8) , سومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصادبامحوریت اقتصاد مقاومتی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۰
 3. رامین جعفری , تقی ابراهیمی سالاری , مهدی بهنامه , نرگس صالح نیا , تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها (1393-1358) , سومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصادبامحوریت اقتصاد مقاومتی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۰
 4. سارا شفیعیان , مهدی بهنامه , تقی ابراهیمی سالاری , بررسی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد هم انباشتگی , کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت واقتصاد وعلوم انسانی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۵
 5. سارا شفیعیان , مهدی بهنامه , تقی ابراهیمی سالاری , بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی در کشورهای منتخب OECD , سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد وعلوم انسانی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۶
 6. کامه کافی امامی , مسعود همایونی فر , مهدی بهنامه , اثرات نوسانات نرخ ارز بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی , اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۷
 7. شهاب متین , مهدی بهنامه , ابراهیم یزدی , بزرسی آثار سیست محیطی انزصی های تجدیدپذیز و هسته ای , اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۹
 8. محمد قهرمان ایزدی , مهدی بهنامه , بررسی ارتباط بین داراییهای نامشهود و ارزش بازار شرکت ها؛ مطالعه موردی صنعت داروسازی بورس اوراق بهادار تهران , کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۵
 9. محمد قهرمان ایزدی , مهدی بهنامه , محمد رضا پژوهی , بررسی ارتباط ارزشی دارایی های نامشهود در بازار بورس و اوراق بهادار تهران , بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۸
 10. مهدی بهنامه , بررسی تعیین کننده های سرمایه گذاری خارجی در ایران      , همایش اقتصاد و مدیریت , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۹