1. هادی یاسر لفته العایدی , محمود هوشمند , مهدی بهنامه , بررسی تأثیر شدت مصرف انرژی و شاخص حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک , اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی با تاکید بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها , تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸
 2. سیده سیما شاهی سوق , محمدامین دهقان , مهدی بهنامه , ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﯿﺖ ﮔﺮﻧﺠﺮی ﺑﯿﻦ ﺑﻬﺮه وری ﻧﯿﺮویﮐﺎر و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان , اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
 3. حمید خاوری , مهدی بهنامه , بررسی اثر نوسانات شاخص قیمت واردات بر سطح عمومی قیمت ها در دو بخش کالاهای تجاری و غیرتجاری در ایران , چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، کارآفرینی و توسعه اقتصادی , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
 4. بهاره رمضانیان باجگیران , سیده فاطمه رزمی , مهدی بهنامه , تقی ابراهیمی سالاری , بررسی رابطه بین مصرف انرژی تجدید پذیر با تولید و تجارت در ایران , دوازدهیمن همایش بین المللی انرژی , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
 5. بهاره رمضانیان باجگیران , سیده فاطمه رزمی , مهدی بهنامه , تقی ابراهیمی سالاری , اثر مصرف انرژی الکتریکی بر تولید و انتشار گاز CO2 در کوتاه مدت و بلند مدت , همایش ملی مدیریت ، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
 6. مهدی بهنامه , لیلا فضلی , تحلیل رابطه بین رشد اقتصادی و مصرف برق در ایران , سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت اقتصاد و حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
 7. رامین جعفری , تقی ابراهیمی سالاری , مهدی بهنامه , نرگس صالح نیا , تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها (1393-1358) , سومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصادبامحوریت اقتصاد مقاومتی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۰
 8. تقی ابراهیمی سالاری , مهدی بهنامه , الهام اعلامی , سهیل رودری , بررسی تاثیر تورم و توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای عضو D8) , سومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصادبامحوریت اقتصاد مقاومتی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۰
 9. رامین جعفری , تقی ابراهیمی سالاری , مهدی بهنامه , نرگس صالح نیا , تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها (1393-1358) , سومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصادبامحوریت اقتصاد مقاومتی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۰
 10. سارا شفیعیان , مهدی بهنامه , تقی ابراهیمی سالاری , بررسی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد هم انباشتگی , کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت واقتصاد وعلوم انسانی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۵
 11. سارا شفیعیان , مهدی بهنامه , تقی ابراهیمی سالاری , بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی در کشورهای منتخب OECD , سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد وعلوم انسانی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۶
 12. کامه کافی امامی , مسعود همایونی فر , مهدی بهنامه , اثرات نوسانات نرخ ارز بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی , اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۷
 13. شهاب متین , مهدی بهنامه , ابراهیم یزدی , بزرسی آثار سیست محیطی انزصی های تجدیدپذیز و هسته ای , اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۹
 14. محمد قهرمان ایزدی , مهدی بهنامه , بررسی ارتباط بین داراییهای نامشهود و ارزش بازار شرکت ها؛ مطالعه موردی صنعت داروسازی بورس اوراق بهادار تهران , کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۵
 15. محمد قهرمان ایزدی , مهدی بهنامه , محمد رضا پژوهی , بررسی ارتباط ارزشی دارایی های نامشهود در بازار بورس و اوراق بهادار تهران , بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۸
 16. مهدی بهنامه , بررسی تعیین کننده های سرمایه گذاری خارجی در ایران      , همایش اقتصاد و مدیریت , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۹